Instytut Ceramiki i Mat. Budowlanych


Kilka zdjęć z realizacji