Armatura


Wyposażenie stołów laboratoryjnych i dygestoriów

 


Nasza firma oferuje wyposażenie stołów laboratoryjnych, dygestoriów w niezbędną armaturę laboratoryjną renomowanych, europejskich producentów spełniającą wymogi norm obowiązujących w laboratoriach.

 

Prysznice bezpieczeństwa

Głównym zadaniem prysznica bezpieczeństwa jest obmycie całego ciała w razie wystąpienie zagrożenia np. zapalenia odzieży czy też oblania substancją niebezpieczną. Dlatego też bardzo istotne znaczenie ma miejsce montażu prysznica. Prysznice należy instalować w pobliżu wykonywania prac z toksycznymi, żrącymi substancjami  lub mogącymi wywołać pożar. Jeżeli obszar niebezpieczny jest duży należy zamontować kilka natrysków.
W zależności od miejsca montażu, oferujemy:

 • prysznice montowane do sufitu,
 • prysznice montowane do ściany,
 • prysznice montowane nad drzwiami,
 • prysznice wolnostojące,
 • prysznice wolnostojące wyposażone w oczomyjki.

Oferowane przez nas prysznice spełniają wymogi normy PN-EN 15154-1, co potwierdzane jest stosownym certyfikatem a także posiadają atest PZH.

 

Oczomyjki

Oczomyjki służą do szybkiego przemycia oczu i twarzy w przypadku  dostania się do nich szkodliwych substancji. Oczomyjki powinny być zlokalizowane jak najbliżej zagrożenia. Właściwie powinny się znaleźć w każdym Laboratorium.
Istnieje możliwość wyposażenia stołów w oczomyjki:

 • pojedyncze oraz podwójne mocowane w blacie,
 • pojedyncze oraz podwójne mocowane do ściany, z misą lub bez,
 • wolnostojące z misą.

Oferowane przez nasz myjki do oczu spełniają wymogi normy PN-EN 15154-2, co potwierdzane jest certyfikatem a także posiadają atest PZH.

 

Zawory

Niezbędnym wyposażeniem stołów laboratoryjnych jak i i dygestoriów są zawory laboratoryjne dostarczające media technologiczne potrzebne do wykonywania prac laboratoryjnych.
Oferujemy:

 • zawory i baterie do wody zimnej,
 • baterie do wody ciepłej i zimnej,
 • zawory i baterie do wody specjalnej,
 • zawory do gazów palnych,
 • zawory do gazów niepalnych (o różnym stopniu oczyszczenia),
 • zawory do próżni.

Zawory mogą być montowane w blacie laboratoryjnym jak również podwieszane do mostka instalacyjnego nadstawki.

Przykładowe realizacje

parallax background